UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief

 


Schooljaar 2018-2019.
Dat wordt wel een heel bijzonder jaar. De verhuizing, inrichting van een nieuwe school. Wennen aan elkaar. Alles nieuw. We bereiden alles zo goed mogelijk voor en daar zijn we al heel druk mee bezig.
Het wordt wel een intensief jaar voor het team van IKC Juliana.
Maar natuurlijk ook voor alle kinderen. Als we ons dat realiseren, gaat het met elkaar best lukken. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en plannen.


Opening nieuwe school
De officiële opening van het Integraal Kindcentrum Juliana is op DV
donderdag 1 november. ‘s Morgens is er een programma voor de kinderen, het team en de genodigden. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
En aan het eind van de middag, begin van de avond worden de ouders en kinderen van onze school uitgenodigd. Dan is er ook gelegenheid voor andere belangstellenden om de school te bekijken.
Vrijdag 2 november is er een heel bijzonder feest voor de kinderen. Is
het nou een afscheidsfeest of een openingsfeest of misschien wel
allebei? Dat blijft nog even een verrassing.Vakantierooster 2018-2019


Collega's gezocht !


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.


  Volg de ontwikkelingen betreffende onze nieuwbouw aan de Wethouder Rebellaan. 

Een impressie
Met trots laten wij u een filmpje zien van onze nieuwe school. Het is een mooie weergave hoe de school er
ongeveer van binnen en buiten komt uit te zien. We zijn op dit moment druk bezig met het uitzoeken van
materialen en kleuren. Er zullen nog wel enkele wijzigingen plaats vinden maar u krijgt zo wel een goede
indruk.


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

 

We bouwen een nieuwe school in Zuid- Soedan

Samen met de GZB zamelen de Drieslag scholen geld in voor een nieuwe school in Zuid- Soedan. Daar is veel geld voor nodig.

Op deze pagina staat alle informatie en houden we u en jullie op de hoogte van onze acties. Heeft u of hebben jullie een leuk idee om geld op te halen voor deze nieuwe school. Zeg het tegen je juf of meester, of mail naar school.

Zendingsgeld
Op de ouderavond van 1 februari jl. hebben de aanwezige ouders beelden gezien van de school in Zuid-Soedan. Er is tot nu toe al veel geld opgehaald. Daar zijn we dankbaar voor. Maar we zijn er nog niet
helemaal. Met het geld wat we nu nog willen ophalen kunnen we de leerkrachten daar helpen aan een opleiding en een ruimte waar ze kunnen werken. En ook voor de kinderen een bibliotheek waar ze boeken kunnen lenen. Tot de zomervakantie sparen we hiervoor. Als school hebben we een doel van € 2510,-, en daar hebben we uw hulp voor nodig.
Elke dinsdagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. Als elke leerling elke week €0,60 meeneemt, dan zijn we er. Een eenmalige gift is ook mogelijk via de bank of in het zendingsgeldpotje. Mede namens de
leerkrachten en kinderen in Gurube, dank u wel!
 

 

Klik hier voor de informatie folder.

Het laatste nieuws over de nieuwe school in Gurube.

Een deel van de school is klaar.
Kijkt u zelf maar!


 4 leerlingen uit groep 7 hebben een PowerPoint presentatie gemaakt over Zuid-Soedan.

Deze kunt u hier bewonderen.

Met dank aan: Anna, Deborah, Gerco & Renzo

U bevindt zich hier: Zuid- Soedan

CONTACT

Dr. Albert Schweitzerlaan 10, 3771 XM Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

Koningin Julianaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl