UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief


 Schoolvoetbal
Vanaf woensdag 4 april begint het schoolvoetbal weer voor groep 6, 7
en 8. Van elke groep doet een jongens en meisjes team mee en die
hebben natuurlijk support nodig. U bent van harte welkom om op de
velden van VVB de kinderen aan te moedigen.


Koningsspelen
Op 20 april zijn de Koningsspelen er weer. En dat gaan we natuurlijk weer vieren met groep 1 t/m 8. In feestelijke oranje/rood-wit-blauwe kleding beginnen we om 8.30 uur aan de voorkant van de school, hijsen
daar de Nederlandse vlag en zingen we het Wilhelmus. En dan warmen we ons op met het Koningsspelen lied.
Vervolgens gaan we meteen verder met de sport en spel activiteiten. De kleuters blijven op school, de andere groepen gaan naar de Oosterboshal.


Regel van de maand
In de maand april staat de
volgende regel centraal:

Denk eerst na voordat je iets
doet, dat voelt ook voor de
ander goed!

Elke groep besteedt hier
aandacht aan.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.


  Volg de ontwikkelingen betreffende onze nieuwbouw aan de Wethouder Rebellaan. 

Een impressie
Met trots laten wij u een filmpje zien van onze nieuwe school. Het is een mooie weergave hoe de school er
ongeveer van binnen en buiten komt uit te zien. We zijn op dit moment druk bezig met het uitzoeken van
materialen en kleuren. Er zullen nog wel enkele wijzigingen plaats vinden maar u krijgt zo wel een goede
indruk.


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


 

 Collega's gezocht voor de invalpool

 

 

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Nieuws vanuit de MR


Puzzelen!?

Beste ouders / verzorgers,
Ik weet niet of u van puzzelen houdt (ik niet, te ongeduldig), maar het
is mij opgevallen dat als je op de KJS werkt je van puzzelen moet
houden. Ik zal het uitleggen. Vanuit de MR denken we – als ouders en
personeel – kritisch mee over het beleid dat de KJS raakt. Bijvoorbeeld
over lesmethodes, de nieuwbouw en de financiën. Dat is mooi om te
doen en het levert een kijkje in de keuken van de KJS op. Daar heb ik
wel onverwachte dingen gezien. Bijvoorbeeld dat het team en de
directie van de KJS er heel wat af puzzelen. Financiële puzzels om
precies te zijn. Want wat is er – ook in verhouding tot bijvoorbeeld het
middelbaar of hoger onderwijs – weinig budget voor het
basisonderwijs. Niet dat er niets kan, maar over alles moet serieus
worden nagedacht. Laptops, extra remedial teaching, de kleuters van
groep 2 een dagdeel in de week samen op laten trekken in de Iepenhof?
Niets is vanzelfsprekend. Want doe je het een, dan laat je echt het
ander. Vanuit een nieuwe methode meer aandacht voor individuele
kinderen bijvoorbeeld? Dan betekent dit minder aandacht voor de
groep. Bij heel veel keuzes blijkt het: of-of. Niet: en-en. Dat betekent
dat er voortdurend keuzes gemaakt moeten worden om de puzzel in
elkaar te laten passen. Dat lukt vaak, al zit echt niet elk stukje altijd
recht of op de juiste plaats. Maar mij valt op dat er veel vindingrijkheid
en energie is bij het puzzelen - vanuit het doel om recht te doen aan
alle belangen.
De insteek voor dit stukje was niet om te klagen over het budget van
de KJS, al zou extra budget zeker goed besteed worden voor de
kinderen. Het is bedoeld om mijn verbazing uit te spreken over het feit
hoe ingewikkeld het is om als KJS de eindjes aan elkaar te knopen. En
om – namens de MR – ook de waardering uit te spreken voor de
leerkrachten en directie hoe goed dat vaak toch lukt!
Hugo Plaisier

Vacature medezeggenschapsraad
Cock Kroon zal in juni afscheid nemen als voorzitter van de
medezeggenschapsraad van de KJS. Na twee periodes van drie jaar zal
hij het stokje overdragen. Waarschijnlijk zal één van de zittende ouders
het voorzitterschap overnemen. Dit betekent wel dat er een vacature in
de oudergeleding van de raad ontstaat. Welke ouder wil zitting nemen
op deze lege stoel en met enthousiasme en inhoudelijke betrokkenheid
meedenken en meewerken aan onze school? We zijn voor deze
verkiezing op zoek naar een man. Indien er meerdere ouders zich
aanmelden, zal er voor de zomervakantie een verkiezing plaatsvinden.
We kunnen dan in september starten met een voltallige
medezeggenschapraad voor het schoolseizoen van 2017-2018. Op de
site van de KJS kunt u meer inhoudelijke informatie vinden over het
werk en de positie van de medezeggenschapsraad. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via: mr@kjsbarneveld.nl. U kunt zich
aanmelden tot en met vrijdag 12 mei 2017.


Vergaderingen

De MR vergadert 5 keer dit jaar. 

Wilt u de notulen van de vergadering lezen? Dan kunt u contact opnemen met Hugo Plaisier, via mr@kjsbarneveld.nl.

 

 

U bevindt zich hier: MR » Nieuws vanuit de MR

CONTACT

Dr. Albert Schweitzerlaan 10, 3771 XM Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

Koningin Julianaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl